TRIK PROJEKT

www.trikprojekt.com.pl

TRIK Projekt Zawiercie - projektowanie domów śląsk TRIK Projekt Zawiercie - projektowanie domów Zawiercie TRIK Projekt Zawiercie - projektowanie architektoczne TRIK Projekt Zawiercie - projekty typowe

klasy

Oferujemy wykonanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla:

Obowiązek sporządzenia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej wprowadziła znowelizowana ustawa "Prawo Budowlane", która weszła w życie 1 stycznia 2009. 

Nowelizacja ustawy "Prawo Budowlane", która weszła w życie od 1 stycznia 2009, nałożyła obowiązek sporządzenia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla następujących obiektów:
- wszystkich nowych obiektów oddawanych do użytkowania,
- obiektów istniejących podlegających zbyciu lub najmowi,
- obiektów, których charakterystyka energetyczna została zmieniona w wyniku przebudowy lub remontu.
Co oznacza "oddawanie do użytku", "zbycie" lub "wynajem"?
Świadectwo Energetyczne - Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej i po co je wprowadzono?
Co potrzeba do wystawienia Certyfikatu Energetycznego?
Kto nie musi mieć Certyfikatu Energetycznego?

Oferujemy wykonanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej - Certyfikatów Energetycznych w cenie już od 400 pln netto - Zadzwoń po więcej informacji.